Tuyên bố rủi ro

Tất cả các bài viết, đánh giá và các thông tin khác trên Ecattrade.com chỉ nhằm duy nhất một mục đích đó là đào tạo kiến thức. Đây không phải là lời khuyên về giao dịch hay đầu tư tiền bạc. Bằng việc truy cập Ecattrade.com (website), bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp thuận các tuyên bố rủi ro liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ trên website.

Các rủi ro

Giá trị của các công cụ tài chính, được mô tả trên website có thể tăng hoặc giảm. Các nhà giao dịch cần nhận thức rằng họ cần hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan đến giao dịch quyền chọn nhị phân, CFD (và các sản phẩm tương tự khác), bao gồm nhưng không giới hạn đến rủi ro về việc mất hết tất cả vốn đầu tư.

Quyền chọn nhị phân, CFD, tiền ảo là các sản phẩm phức tạp và rủi ro cao. Giá của chúng có biên độ dao động rất rộng kéo theo rủi ro có thể mất hết toàn bộ vốn đầu tư. Việc giao dịch quyền chọn nhị phân có thể dẫn đến khả năng thua lỗ lớn trong một thời gian ngắn. Bạn không nên tham gia giao dịch quyền chọn nhị phân, CFD hay tiền ảo nếu như bạn không có các kiến thức chuyên môn cần thiết về các sản phẩm này.

Những người truy cập trang web này thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận các rủi ro được đề cập.

Thông tin tài chính

Chủ sở hữu hay nhân viên của Ecattrade.com sẽ không có trách nhiệm trong bất cứ tổn thất nào mà khách hàng gặp phải (hoặc bên thứ ba) do phụ thuộc vào các thông tin tài chính chưa chính xác hoặc sai lệch trên website.

Những người truy cập Ecattrade.com phải xác minh tính chính xác và độ tin cậy của thông tin trên website với các nguồn thông tin khác. Chủ sở hữu hay nhân viên của Ecattrade.com sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ khiếu nại, chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào bị cáo buộc do thông tin trên website hoặc do các nguồn tin được sử dụng bởi website.